Kinderopvang
Zorg

Kinderopvang met pedagogische medewerkers

Wanneer je gaat werken is het belangrijk dat je je kind veilig achter kunt laten en dat er goed voor je kind gezorgd wordt. Kinderopvang kan in verschillende vormen gegoten worden: bij opa en oma, bij de gastouder of op het kinderdagverblijf. Wanneer je kind naar de kinderopvang gaat, is het belangrijk dat daar gekwalificeerde pedagogische medewerkers werken. Bij het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang is het verplicht dat er pedagogische medewerkers werken.

Eisen kinderopvang met pedagogische medewerkers

Om de kwaliteit van de kinderopvang in Oosterhout te kunnen waarborgen, wordt altijd gekeken naar de grootte en de samenstelling van de groep. Er moet bijvoorbeeld 1 pedagogisch medewerker voor 3 baby’s van 0 jaar aanwezig zijn. Voor baby’s geldt het ‘vaste-gezichtencriterium’. Dat betekent dat er minstens 2 vaste pedagogische medewerkers zijn hen begeleiden en verzorgen. Voor een groep van 12 kinderen van 7 jaar en ouder is de aanwezigheid van 1 pedagogisch medewerker vereist.

Ieder kind dat naar de kinderopvang gaat heeft een mentor. Een mentor is een pedagogische medewerker die bij de kinderopvang van het kind werkt. Een mentor houdt de ontwikkeling van het kind in de gaten en kan de ouders bij bijzonderheden doorverwijzen naar andere hulpverlening. Samen met de andere pedagogische medewerkers stimuleert de mentor de ontwikkeling van het kind.

Sinds 1 januari 2019 is het voor elke kinderopvang verplicht om een pedagogische beleidsmedewerker te hebben. Deze speciale medewerker coacht de pedagogische medewerkers. Minstens 1 keer per jaar moeten de pedagogische medewerkers gecoacht worden. Daarnaast is het de taak van de pedagogisch beleidsmedewerker om zich bezig te houden met het pedagogisch beleid van de kinderopvang.

Verklaring omtrent gedrag pedagogische medewerkers

Elke pedagogisch medewerker moet een geldige Verklaring Omtrent Gedrag kunnen overleggen alvorens aan het werk te gaan in de kinderopvang. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan 2 maanden. Zo kan de veiligheid van je kind beter gewaarborgd worden.

Daarnaast worden de kinderopvangorganisaties regelmatig door de GGD gecontroleerd. Daarin wordt ook gekeken naar de houding en het gedrag van de pedagogische medewerkers. Tijdens deze controle wordt ook gekeken of er geldige VOG’s aanwezig zijn. De GGD rapporten zijn via internet en via de website van de kinderopvangorganisatie te raadplegen. Zo heb je een beeld omtrent de pedagogische medewerkers.

Opleiding pedagogisch medewerker

Om pedagogisch medewerker te kunnen worden, moet je een MBO opleiding op niveau 3 of 4 volgen. Daarnaast is het vereist dat deze opleiding wettelijk erkend is, anders is het diploma niet geldig om mee in de kinderopvang te kunnen werken. Zo kan dus goed naar de kwalificatie van pedagogische medewerkers in de kinderopvang gekeken worden. Daarnaast zijn er HBO opleidingen voor de meer coachende en leidinggevende taken in de kinderopvang. In de meeste gevallen zullen pedagogische medewerkers voor hun vak kiezen vanwege de passie voor kinderen.

Hopelijk breng je je kind met veel plezier naar de opvang!