Extramurale zorg
Zorg

Wat is ‘extramurale zorg’ precies?

Wanneer je wel eens met zorg te maken heb gehad, heb je het begrip ‘extramurale zorg’ vast wel eens voorbij horen komen. Maar wat houdt het precies in? Je komt er meer over te weten in dit artikel!

Extramurale zorg

Het begrip ‘extramurale zorg’ betekent letterlijk “zorg buiten de muren”. Het gaat hierbij dus om zorg aan mensen die niet binnen een ziekenhuis of zorginstelling verblijven. Oftewel; zorg bij de patiënt thuis, of zorg op afspraak bij een zorgaanbieder. Wanneer de patiënt wel in een ziekenhuis of zorginstelling verblijft is er sprake van het tegenovergestelde; ‘intramurale zorg’.

Extramurale zorg kent verschillende vormen. Zo zijn er lichte vormen zoals hulp bij persoonlijke verzorging (denk hierbij aan aankleden, wassen en medicijnen innemen). Naast persoonlijke verzorging zijn andere lichte vormen van extramurale hulp onder meer begeleiding van het huishouden en het structureren van de dag.

Naast lichte vormen zijn er ook intensieve vormen van extramurale zorg. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om 24-uurs zorg aan huis. Wat 24-uurs thuiszorg precies inhoudt, lichten we onderstaand toe.

24-uurs zorg

24-uurs zorg is voor mensen die voortdurend intensieve zorg nodig hebben. Zoals de naam zegt, gaat het hierbij om zorg die letterlijk 24 uur per dag klaar staat. Vaak gaat het hierbij om chronische ziektes, kwetsbare ouderen en mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Denk dus bijvoorbeeld aan aandoeningen als ALS, dementie en Alzheimer. 24-uurs zorg wordt geregeld via de Wet langdurige zorg (Wlz).

24-uurs thuiszorg

24-uurs zorg kan zowel in een verpleeghuis als thuis plaatsvinden. Bij een verpleeghuis is er echter geen sprake meer van extramurale zorg, maar intramurale zorg. Bij 24-uurs thuiszorg is er wel sprake van extramurale zorg. Het grote voordeel van 24-uurs thuiszorg is dat patiënten in hun eigen vertrouwde omgeving behandeld kunnen worden. Ook hoeft de patiënt in dit geval niet te verhuizen. Of 24-uurs thuiszorg mogelijk is is echter wel afhankelijk van een aantal factoren. In sommige situaties is het namelijk verantwoorder en doelmatiger om de zorg toch in een zorginstelling plaats te laten vinden. 24-uurs zorg aan huis is te regelen via Zorgservice Brabant.