Actueel

Letselschade: wat is het en kun je een vergoeding krijgen?

Letselschade kan een verwoestende impact op je leven hebben. Het kan fysiek, emotioneel en financieel leed veroorzaken. Gelukkig hebben slachtoffers van letselschade het recht op compensatie voor hun verlies en lijden. 

In dit blogartikel zullen we bespreken wat letselschade is, welke stappen je kunt nemen om een letselschadevergoeding te krijgen en waarom het belangrijk is om daarbij juridische hulp in te schakelen.

Wat is letselschade?

Letselschade verwijst naar fysiek of psychisch letsel dat iemand heeft opgelopen als gevolg van de schuld of nalatigheid van een ander. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van verkeersongevallen, ongevallen tijdens het werk, medische fouten, gebrekkige producten en andere situaties waarbij iemand anders verantwoordelijk kan worden gehouden voor het letsel dat je hebt opgelopen.

Kun je een vergoeding krijgen voor letselschade?

Ja, in de meeste gevallen wel. Maar het moet wel aantoonbaar zijn dat iemand anders schuldig is aan het letsel dat je hebt opgelopen. Bovendien moet je bewijzen dat dat laatste het geval is. Daarom is het belangrijk om een aantal stappen te doorlopen om letselschade met succes te claimen.

Dit zijn die stappen:

Stap 1: Zoek medische hulp

Een letselschadevergoeding is belangrijk, maar je gezondheid is nog belangrijker. Zorg daarom altijd eerst voor jezelf en zoek medische hulp als dat nodig is. Doe dat overigens ook als je denkt dat het niet nodig is. Een check kan namelijk letsel onthullen. Vraag naar een verslag over de bevindingen, zodat je alles zwart op wit hebt staan.

Stap 2: Verzamel bewijsmateriaal

Om sterk te staan bij het indienen van je letselschadeclaim, moet je bewijsmateriaal verzamelen dat de schuld van de tegenpartij aantoont en de omvang van je schade ondersteunt. Dit kunnen onder meer medische rapporten, foto’s van de verwondingen, getuigenverklaringen, politierapporten en andere relevante documentatie omvatten.

Stap 3: Neem contact op met een letselschadeadvocaat

Het is sterk aan te raden om een ervaren letselschadeadvocaat in te schakelen zodra je letsel hebt opgelopen. Een letselschadeadvocaat kan je juridisch advies geven, je rechten beschermen en je begeleiden bij het indienen van een letselschadeclaim. Ze hebben de expertise om de juiste stappen te nemen en je te helpen bij het verkrijgen van een eerlijke compensatie.

Stap 4: Onderhandelingen en schikking

Je advocaat zal namens jou onderhandelen met de verzekeringsmaatschappij of de tegenpartij om een eerlijke schikking te treffen. Ze zullen daarbij de omvang van je letsel beoordelen, rekening houdend met medische kosten, verloren inkomsten, pijn en lijden en andere relevante factoren. Denk bijvoorbeeld aan het verbouwen van je woning, omdat je de trap niet meer op kunt.

Het doel is om een compensatie te verkrijgen die je recht doet en je in staat stelt om je leven weer op te bouwen. Vaak wordt er daarbij naar soortgelijk letsel en de bijbehorende vergoeding gekeken van soortgelijke gevallen van letselschade.

Stap 5: Juridische procedure

Als er geen overeenstemming wordt bereikt tijdens de onderhandelingen, kan het nodig zijn om een juridische procedure te starten. Je advocaat zal je door dit proces begeleiden. Uiteraard geniet het de voorkeur om er via een schikking uit te komen. Het letsel zorgt ervoor dat je al genoeg aan je hoofd hebt.

Meer tips?

Lees dan dit handige blog dat we online vonden: 6 tips bij letselschade.